14 października 2013

First Post(!): Street Style Judge - AUTUMN


Witajcie! 
Każdy kolejny sezon dostarcza multum nowości i trendów... w tym  pojawiam się JA :) Moja mała,skromna osóbka.
Sprawi mi ogromną przyjemność dzielenie się swoją pasją ... a jeszcze większą jeśli komukolwiek , kiedykolwiek to ułatwi nasze ciężkie, pełne rozterek modowych (i nie tylko)  kobiece życie :)

Oprócz klasycznych postów na których będę pokazywać i opisywać swoje stylizacje będą też posty tematyczne , jednym z nich jest Street Style Judge, Który dzisiaj pokażę. Oczywiście traktujmy to  z przymrużeniem oka , ponieważ nie uważam się za Bogini mody i wszechwiedzącą istotę w tej dziedzinie ale chętnie podzielę się moimi spostrzeżeniami. Wybiorę kilka stylizacji na TAK  i kilka tych które zdecydowanie nie są w moim guście. Byłoby super gdybyście podzieliły się również ze mną swoim zdaniem a jeszcze lepiej jak z czasem będziecie dosyłać mi swoje streetowe stylizacje. Nie mam zamiaru nikogo oceniać i krytykować , ponieważ nie czuję się to tego upoważniona , ma być wesoło, ciekawie i modowo ;)

Dzisiaj tematem przewodnim stylizacji będzie : JESIEŃHello !
Each new season provides a lot of news and trends ... This season I show up :) My little , humble young lady .
It gives me great pleasure to share my passion ... and even more if anyone ever will facilitate our heavy , full of fashion dilemmas ( and not only) female life :)

Except classic posts which I'm gonna show and describe my style will also be themed posts , one of which is Street Style Judge which will show you today. Of course, it's treat with a grain of salt , because they do not consider myself a fashion goddess and omniscient being in this area but I would share my thoughts . I will select a few styling to YES , and couple of those that are definitely not in my taste . It would be great if you also shared with me your opinion, and even better with time as you send me your  street style photos. I'm not going to judge and criticize , because I do not feel it so authorized , to be fun, interesting and fashion ;)


Today, the styling theme is : AUTUMN
Zdecydowane TAK!!!
Determined YES!
W londyńskim stylu. Wszystko co angielskie uwielbiam. Moja największa słabość. Prostota , styl i zadziorność. Czy trzeba coś więcej pisać...?! Zdecydowanie wyważone proporcje , obszerny płaszcz i dopasowane (jasne!) jeansy. Jesień nie oznacza schowania wszystkich jasnych spodni na dno szafy, sama takie noszę i z pewnością jesień ani zima mnie nie przestraszą. 
Tutaj w 100% wszystko z sobą współgra.


In London style. Everything what's English  I LOVE! My biggest weakness. Simplicity, style and aggressiveness. Do you have something more to write ...! Definitely balanced proportions, a large coat and matching (light) jeans. Autumn does not mean all the bright trousers tucked away on the bottom of the cabinet, the same wear and certainly fall or winter does not scare me.
Here at 100% all fits together.
NIE w moim stylu...
NOT my style ...

Sukienka sama w sobie jest bardzo fajna , torebka zresztą również , która z nas nie dała by się pociąć za Chanel 2.55 ?! Ale jest jedna rzecz do której nigdy przenigdy się nie przekonam... Skarpetki , wystające z buta, tym bardziej u kobiety... Nie ma nic bardziej anty -kobiecego. Do tego ciężkie ( śmiem twierdzić męskie) buty. Noga została skrócona co najmniej o 5 cm.
Poza tym wszystkim dobierając chanel 2.55 , powinnyśmy mieć klasyczną i stylową bazę a buty i skarpety (szare) zdecydowanie nie są stylowe. 


Dress  is very cool, which of us can not be cut up for Chanel 2.55 purse?! But there is one thing which never ever can not convince ... Socks, sticking out of the shoe... There is nothing more anti-female. For this heavy (dare I say men) shoes. Leg was shortened by at least 5 cm.
Besides all this , choosing chanel 2.55, we should have a classic and stylish base and shoes and socks (gray) are definitely not stylish. Please never do this.


Wielkie TAK!
Big YES!!
Historia lubi się powtarzać. Ach... te przecierane jeansy, nadają się rewelacyjnie do casualowych zestawów.
Do tego czarna botki ponad kostkę . Bluzka czarna klasyczna , żeby nie przedobrzyć . I teraz hit tej stylizacji- czapka... , mógłby to być równie dobrze kapelusz , wszystko co na głowie jest teraz bardzo modne , wystarczy że rozpuścimy włosy , przy spiętych włosach możemy nieco męsko się  poczuć. Sama szukam dla siebie teraz idealnego , tego jedynego KAPELUSZA!!History likes repeats . Ah ... These washed jeans, the best suited to casual sets.
For the black boots over the ankle. Classic black shirt so as not to overdo it. And now hit the styling-cap ... , This could well be a hat, everything on its head is now very fashionable, just loose your  hair, the hair can be clipped slightly feel manly. Now  I'm looking for the ideal, the only HAT!NIE , NIE , NIE...
No, No, No...
Czy ktoś widzi tutaj proporcje sylwetki... Zdecydowanie nie.Wszystko jest zaburzone. Duża bluza , Duży sweter , duża spódnica. Za dużo dużego ;) Wyznaję podstawową zasadę. Duża góra wąski dół. Duży dół wąska góra. Trzymajmy się tego .Does anyone here see figure proportions ... Definitely not. Everything is distorted. Large hoodies, large sweater, a big skirt. Too much big;) I confess the basic principle. Big top well-fitting down. Large down a well-fitting top. Let's stick to that.

--------------------------------------------------------------------------------------------------Na koniec kilka stylizacji które przykuły moje oko swoim zrównoważeniem, kolorystyką , wyczuciem smaku. Zakończmy to happy endem  ;) 
Finally, a few styling that caught my eye your balance, colors, sense of taste. Let us end this happy end :)


xoxo ladies


Simply the best!!I co sądzicie?!And what do you think?!